NYTTIG INFO

Åpen for alle

Denne barnehagen er åpen barnehage, og har ikke opptakskrav. Barn ankommer sammen med en voksen, uten forhåndsbestilling. Barnas alder er 0-6 år.

Åpningstid

Vi har åpent hver onsdag fra 9-15.Barnehagen følger skoleårets kalender

Sykdom

Syke barn med feber eller epidemier kan ikke være tilstede i barnehagen pga. smittefare Vi følger smittevernslegens råd for kommunale barnehager.

Ansatte:

Kari Bjørgengen telf. 90164760 (daglig leder)

Cecilie Log telef. 47856880 (assistent)

Irene Kristiansen 91875993 (assistent)

 

Politiattest

De som jobber i barnehagen har tilfredsstillende politiattest kfr.§ 20 i barnehagen

 

Arealutnytting

Følgene oppholds og lekeareal er tilgjengelig Innendørs arealer er 600 kvadratmeter i Adjunkt Hauglandsgate 50 på Stokka i Stavanger kommune. Det er også et stort uteplass med grøntareal og lekeplass.

Vikarordning

Stokka åpen barnehage har en fast vikar ved sykdom.

Ulykkesforsikring

Barnehagen har en egen ulykkesforsikring