NYTTIG INFO

Åpen for alle

Denne barnehagen er åpen barnehage, og har ikke opptakskrav. Barn ankommer sammen med en voksen, uten forhåndsbestilling. Barnas alder er 0-6 år.

Åpningstid

Vi har åpent hver onsdag fra 9-15.Barnehagen følger skoleårets kalender

Sykdom

Syke barn med feber eller epidemier kan ikke være tilstede i barnehagen pga. smittefare Vi følger smittevernslegens råd for kommunale barnehager.

Ansatte:

Inger Kyllevik telf. 41207905   post@stokkaopenbarnehage.no  (daglig leder)

Connie Log telf. 91548375(assistent)

Renate Stensland Fernandez telf. 48894686  (assistent)

 

Politiattest

De som jobber i barnehagen har tilfredsstillende politiattest kfr.§ 20 i barnehagen

 

Arealutnytting

Følgene oppholds og lekeareal er tilgjengelig Innendørs arealer er 600 kvadratmeter i Adjunkt Hauglandsgate 50 på Stokka i Stavanger kommune. Det er også et stort uteplass med grøntareal og lekeplass.

 

Ulykkesforsikring

Barnehagen har en egen ulykkesforsikring