Om

Stokka Åpen Barnehage
Kontakt
Dagsrytmen

09.00: Åpner

10.00: Samling

10.30: Formingsaktivitet

11.00: Lunsj. Vi byr på kaffe,  vann og frukt.

12.00: Førskolegruppe

14.30: Rydde leker

15.00: Stenger

Aktiviteter:

Gjennom året har vi forskjellige temaer som gjenspeiles både i samlingsstunden og i formingsaktiviteten. Vi legger stor vekt på å tilpasse samlingene etter barnets nivå og alder. Barna får delta aktivt både i sang og drama.

Noen ganger drar vi på tur. Da vil dette bli annonsert på nettsiden og på Facebook.

Førskolegruppen er for de eldste barna. De får spille spill, gjøre enkle skrive/tegne oppgaver, lære bokstavene i navnet sitt, telle til 10 og være med på forskjellige eksperimenter.

Regler for at alle skal trives

Inne skal vi gå, springe gjør vi ute

Her bruker vi innestemme

Alle må ta av seg uteskoene, ta gjerne med tøfler.

På lekeplassen skal barna

alltid være sammen med en voksen.

Ingen har lov å klatre på gjerdet

Registrering:

Det er viktig at du registrerer deg når du kommer og krysser deg ut når du går.
Dette er for å få en oversikt over hvor mange barn som
er tilstede og for å ha en oppdatert liste ved brannevakuering.

Hva forventer vi av deg:

Du passer selv på barnet du har med. 

Du deltar i dagens aktivitet sammen med ditt barn.

Du er med og rydder opp leker. 

Du vasker av barnestolen ditt barn har brukt etter lunsj.

Formålsbestemmelser

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, jfr.§ 1. fjerde ledd. Barnehagen skal, i nær forståelse og samarbeid med foreldrene, hjelpe til å oppdra barna ved å formidle kristen tro og kristne grunnverdier.

Mål for barnehagen er å gi barn sammen med en voksen et pedagogisk tilbud, med vekt på lek, språk- og sosial trening, forming og sang.

Barna skal være trygge i sine omgivelser, slik at de blir aktive i lek og samspill med andre. Det skal legges vekt på støtte, omsorg og nestekjærlighet for andre.