OM STOKKA ÅPEN BARNEHAGE

Vår visjon:

Lek, trivsel og samarbeid går hånd i hånd her knyttes vennskapsbånd.

Stokka åpen barnehage har store og lyse lokaler fordelt på to rom.  Barna har tilgang til mange og varierte leker, alt fra biler og dukker til store puter i forskjellige former. I hvert av rommene er det  gode sofaer som bidrar til et godt miljø for uformelle samtaler.  Vi har også mulighet til å ha fysisk aktivitet i en stor sal.

Utearealet har mange kjekke lekeapparater.
Parkeringsplass  er stor og gratis, og ligger rett utenfor.

Vi ønsker at alle skal føle seg velkomne og inkludert. Her kan vi bygge gode relasjoner mellom barn og andre barn og mellom voksne og barn. Vi har et utdannet personell som mer enn gjerne svarer på spørsmål, veileder og gir gode råd angående det å være omsorgsperson og ansvar for barn.
Fokuset er at barna skal oppleve glede og mestring gjennom lek og læring. Det er viktig å kjenne tilhørighet og vennskap, der barna lærer å dele og vise empati.

Dagsrytmen

09.00: Åpner

10.00: Samling

10.30: Formingsaktivitet

11.00: Lunsj det serveres kaffe og vann til alle

12.00: Førskolegruppe

15.00: Stenger

Aktiviteter:

Gjennom året har vi forskjellige temaer som samlingsstunden vil ta opp. Vi legger stor vekt på å tilpasse samlingene etter barnets nivå og alder. Barna får delta aktivt både i sang og drama.

Vi gjennomfører også turer, men det vil bli annonsert på planene.

Førskolegruppen er for de eldste barna. De får spille spill, gjøre enkle skrive/tegne oppgaver, lære bokstavene i navnet sitt, telle til 10 og være med på forskjellige eksperimenter.

Regler for at alle skal trives

Inne skal vi gå, springe gjør vi ute

Her bruker vi innestemme

Alle må ta av seg ute skoene

På lekeplassen må barna

alltid være sammen med en voksen

Ingen har lov å klatre på gjerdet.

Registrering:

Det er viktig at du registrerer deg når du kommer og går. Dette er for å få en oversikt over hvor mange barn som er tilstede og for å ha en oppdatert liste ved brannevakuering.

Hva forventer vi av deg:

• Du passer selv på barnet du har med

• Du deltar i dagens aktivitet sammen med ditt barn

• Du er med og rydder opp leker

• Vasker av barnestolen ditt barn bruker etter lunsj

Formålsbestemmelser

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, jfr.§ 1. fjerde ledd. Barnehagen skal, i nær forståelse og samarbeid med foreldrene, hjelpe til å oppdra barna ved å formidle kristen tro og kristne grunnverdier.

Mål for barnehagen er å gi barn sammen med en voksen et pedagogisk tilbud, med vekt på lek, språk- og sosial trening, forming og sang.

Barna skal være trygge i sine omgivelser, slik at de blir aktive i lek og samspill med andre. Det skal legges vekt på støtte, omsorg og nestekjærlighet for andre.