Om

Stokka Åpen Barnehage
Kontakt
Dagsrytmen

09.00: Åpner

10.00: Samling

10.30: Formingsaktivitet

11.00: Lunsj det serveres kaffe og vann til alle

12.00: Førskolegruppe

15.00: Stenger

Aktiviteter:

Gjennom året har vi forskjellige temaer som samlingsstunden vil ta opp. Vi legger stor vekt på å tilpasse samlingene etter barnets nivå og alder. Barna får delta aktivt både i sang og drama.

Vi gjennomfører også turer, men det vil bli annonsert på planene.

Førskolegruppen er for de eldste barna. De får spille spill, gjøre enkle skrive/tegne oppgaver, lære bokstavene i navnet sitt, telle til 10 og være med på forskjellige eksperimenter.

Regler for at alle skal trives

Inne skal vi gå, springe gjør vi ute

Her bruker vi innestemme

Alle må ta av seg ute skoene

På lekeplassen må barna

alltid være sammen med en voksen

Ingen har lov å klatre på gjerdet

Registrering:

Det er viktig at du registrerer deg når du kommer og går.
Dette er for å få en oversikt over hvor mange barn som
er tilstede og for å ha en oppdatert liste ved brannevakuering.

Hva forventer vi av deg:

Du passer selv på barnet du har med 

Du deltar i dagens aktivitet sammen med ditt barn 

Du er med og rydder opp leker 

Vasker av barnestolen ditt barn bruker etter lunsj

Formålsbestemmelser

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, jfr.§ 1. fjerde ledd. Barnehagen skal, i nær forståelse og samarbeid med foreldrene, hjelpe til å oppdra barna ved å formidle kristen tro og kristne grunnverdier.

Mål for barnehagen er å gi barn sammen med en voksen et pedagogisk tilbud, med vekt på lek, språk- og sosial trening, forming og sang.

Barna skal være trygge i sine omgivelser, slik at de blir aktive i lek og samspill med andre. Det skal legges vekt på støtte, omsorg og nestekjærlighet for andre.